Iordens

The winners of the category Iordens often later participate in the categories Davina van Wely and Oskar Back. Category A is for the ages 10 – 13 years and Category B for those aged 13 – 15.

2014 Mayte Levenbach (A) – Leon Blekh (B)
2012 Noa Wildschut (A) – Lena ter Schegget (B)
2010 Hawijch Elders (A) – Maxime Gulikers (B)
2008 Matthijs van der Wel (A) – Shin Shihan (B)
2006 Shin Shihan (A) – Amarins Wierdsma (B)
2004 Eva van Haaften (A) – Sumire Hara (B)
2002 Martine van Stigt Thans (A) – Jeroen van der Wel (B)
2000 Jeroen van der Wel (A) – Lonneke van Straalen (B)
1998 Aurelia Nijnens & Lonneke van Straalen (A) – Lisanne Soeterbroek & Cecilia Bernardini (B)
1996 Lisa Jacobs (A) – Bob van der Ent (B)
1994 Annelinde Terlou & Josie Tjon A Joe (A) – Liza Ferschtman (B)
1992 Daniel Torrico (A) – Floortje Schilt & Arwen Terlou (B)
1990 Janine Jansen (A) – Maaike Aarts & Anneliek van Beest (B)
1988 Janine Jansen (A) – Sonja van Beek & Sara Hochstenbach (B)
1986 Sonja van Beek (A) – Ariëlle Adler (B)
1984 Hebe Mensinga (A) – Saskia Viersen (B)
1982 Odette Burger (A) – Marleen Asberg (B)
1980 Marleen Asberg (A) – Isabelle van Keulen (B)

The prize for the best performance of the mandatory new composition went to:

2014: Mayte Levenbach (A) en Charlotte Spruit (B)
2012: Charlotte Spruit (A) en Lena ter Schegget (B)
2010: Jasmijn Burger (A) en Maxime Gulikers (B)
2008: Matthijs van der Wel (A) en Shin Sihan (B)
2006: Pieter van Loenen (A) en Gerard Spronk (B)
2004: Diamanda La Berge Dramm (A) en Sumire Hara (B)
2002: Martine van Stigt Thans (A ) en Emmy Storms (B)